Content creatie en beheer

Onze studio is gespecialiseerd in het maken van templates op basis van uw huisstijl. Bij oplevering wordt een set templates beschikbaar gesteld die vervolgens met het gekozen Content Managment Systeem door de gebruikers binnen uw organisatie van content wordt voorzien.
Naast het opmaken van templates kunnen wij ook het beheer van de content verzorgen. Dit doen wij dan op basis van de informatie die ons op afgesproken momenten verstrekt wordt.
Het is mogelijk om service content zoals nieuws, weer en verkeer door middel van gratis RSS feeds te koppelen. 
Dit is echter niet altijd vrij van rechten. Als afnemer van deze diensten heeft u geen invloed op de inhoud en op de continuïteit. De content feeds die wij tegen betaling aanbieden bieden wel deze continuïteit en u bent er zeker van dat de rechten afgekocht zijn bij de rechthebbenden.