Onderwijs

Binnen het onderwijs is veel behoefte aan bewegwijzering op basis van actuele informatie. Men name informatie over afwijkingen op het standaard rooster is belangrijk voor studenten. Inavv biedt hier de juiste oplossing voor door een slimme koppelingen te maken met uw bestaande rooster software.
Naast dynamische roosterwijzigingen kunt u inavv gebruiken voor het aankondigen van gebeurtenissen, het presenteren van werkstukken van studenten, uitzendingen van campus TV, het actualiseren van de kantine menuborden of om bezoekers naar het auditorium te leiden. Koppel met bestaande gegevensbronnen en laat real-time informatie zien zoals uitslagen zoals sportuitslagen of alarmberichten.
Neem met inavv definitief afscheid van de traditionele statische papieren posters, beheert u al uw communicatie vanuit centrale plaatsen en bereikt u iedereen op het terrein, van de centrale hal tot elke klas en van de kantine tot de slaapzalen op de campus. Allemaal met één druk op de knop.

Met behulp van ons Content Management Systeem is het mogelijk om per bouwdeel, opleiding of individueel scherm content te beheren.
Ook in geval van calamiteiten kunnen alle schermen binnen afzienbare tijd relevante ontruimingsinformatie tonen.

Mogelijke toepassingen:

  • Roosterwijzigingen
  • Evenement-aankondigingen
  • Campus nieuws
  • Examen/sport resultaten
  • Calamiteiten
  • Bewegwijzering bezoekers
  • Digitale menuborden
  • Live TV
  • Social media